Numeri Finlandese da 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nolla
1 Uno Yksi
2 Due Kaksi
3 Tre Kolme
4 Quattro Neljä
5 Cinque Viisi
6 Sei Kuusi
7 Sette Seitsemän
8 Otto Kahdeksan
9 Nove Yhdeksän
10 Dieci Kymmenen
11 Undici Yksitoista
12 Dodici Kaksitoista
13 Tredici Kolmetoista
14 Quattordici Neljätoista
15 Quindici Viisitoista
16 Sedici Kuusitoista
17 Diciassette Seitsemäntoista
18 Diciotto Kahdeksantoista
19 Diciannove Yhdeksäntoista
20 Venti Kaksikymmentä
21 Ventuno Kaksikymmentäyksi
22 Ventidue Kaksikymmentäkaksi
23 Ventitré Kaksikymmentä kolme
24 Ventiquattro Kaksikymmentäneljä
25 Venticinque Kaksikymmentäviisi
26 Ventisei Kaksikymmentä kuusi
27 Ventisette Kaksikymmentä seitsemän
28 Ventotto Kaksikymmentäkahdeksan
29 Ventinove Kaksikymmentä yhdeksän
30 Trenta Kolmekymmentä
31 Trentuno Kolmekymmentäyksi
32 Trentadue Kolmekymmentäkaksi
33 Trentatré Kolmekymmentä kolme
34 Trentaquattro Kolmekymmentä neljä
35 Trentacinque Kolmekymmentä viisi
36 Trentasei Kolmekymmentä kuusi
37 Trentasette Kolmekymmentäseitsemän
38 Trentotto Kolmekymmentä kahdeksan
39 Trentanove Kolmekymmentä yhdeksän
40 Quaranta Neljäkymmentä
41 Quarantuno Neljäkymmentä yksi
42 Quarantadue Neljäkymmentä kaksi
43 Quarantatré Neljäkymmentä kolme
44 Quarantaquattro Neljäkymmentä neljä
45 Quarantacinque Neljäkymmentäviisi
46 Quarantasei Neljäkymmentä kuusi
47 Quarantasette Neljäkymmentä seitsemän
48 Quarantotto Neljäkymmentä kahdeksan
49 Quarantanove Neljäkymmentä yhdeksän
50 Cinquanta Viisikymmentä
51 Cinquantuno Viisikymmentä yksi
52 Cinquantadue Viisikymmentä kaksi
53 Cinquantatre Viisikymmentä kolme
54 Cinquantaquattro Viisikymmentä neljä
55 Cinquantacinque Viisikymmentä viisi
56 Cinquantasei Viisikymmentä kuusi
57 Cinquantasette Viisikymmentä seitsemän
58 Cinquantotto Viisikymmentä kahdeksan
59 Cinquantanove Viisikymmentä yhdeksän
60 Sessanta Kuusikymmentä
61 Sessantuno Kuusikymmentä yksi
62 Sessantadue Kuusikymmentä kaksi
63 Sessantatre Kuusikymmentäkolme
64 Sessantaquattro Kuusikymmentä neljä
65 Sessantacinque Kuusikymmentä viisi
66 Sessantasei Kuusikymmentä kuusi
67 Sessantasette Kuusikymmentä seitsemän
68 Sessantotto Kuusikymmentä kahdeksan
69 Sessantanove Kuusikymmentä yhdeksän
70 Settanta Seitsemänkymmentä
71 Settantuno Seitsemänkymmentä yksi
72 Settantadue Seitsemänkymmentä kaksi
73 Settantatre Seitsemänkymmentä kolme
74 Settantaquattro Seitsemänkymmentä neljä
75 Settantacinque Seitsemänkymmentä viisi
76 Settantasei Seitsemänkymmentä kuusi
77 Settantasette Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Settantotto Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Settantanove Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Ottanta Kahdeksankymmentä
81 Ottantuno Kahdeksankymmentä yksi
82 Ottantadue Kahdeksankymmentä kaksi
83 Ottantatre Kahdeksankymmentä kolme
84 Ottantaquattro Kahdeksankymmentä neljä
85 Ottantacinque Kahdeksankymmentä viisi
86 Ottantasei Kahdeksankymmentä kuusi
87 Ottantasette Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Ottantotto Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Ottantanove Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Novanta Yhdeksänkymmentä
91 Novantuno Yhdeksänkymmentäyksi
92 Novantadue Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Novantatre Ninety kolme
94 Novantaquattro Ninety neljä
95 Novantacinque Yhdeksänkymmentä viisi
96 Novantasei Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Novantasette Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Novantotto Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Novantanove Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Cento Sata