Numeri Ceco da 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nula
1 Uno Jeden
2 Due Dvě
3 Tre Tři
4 Quattro čtyři
5 Cinque Pět
6 Sei šest
7 Sette Sedm
8 Otto Osm
9 Nove Devět
10 Dieci Deset
11 Undici Jedenáct
12 Dodici Dvanáct
13 Tredici Třináct
14 Quattordici čtrnáct
15 Quindici Patnáct
16 Sedici šestnáct
17 Diciassette Sedmnáct
18 Diciotto Osmnáct
19 Diciannove Devatenáct
20 Venti Dvacet
21 Ventuno Dvacet jedna
22 Ventidue Dvacet dva
23 Ventitré Dvacet tři
24 Ventiquattro Dvacet čtyři
25 Venticinque Dvacet pět
26 Ventisei Dvacet šest
27 Ventisette Dvacet sedm
28 Ventotto Dvacet osm
29 Ventinove Dvacet devět
30 Trenta Třicet
31 Trentuno Třicet jedna
32 Trentadue Třicet dva
33 Trentatré Třicet tři
34 Trentaquattro Třicet čtyři
35 Trentacinque Třicet pět
36 Trentasei Třicet šest
37 Trentasette Třicet sedm
38 Trentotto Třicet osm
39 Trentanove Třicet devět
40 Quaranta Čtyřicet
41 Quarantuno Čtyřicet jedna
42 Quarantadue Čtyřicet dva
43 Quarantatré Čtyřicet tři
44 Quarantaquattro Čtyřicet čtyři
45 Quarantacinque Čtyřicet pět
46 Quarantasei Čtyřicet šest
47 Quarantasette Čtyřicet sedm
48 Quarantotto Čtyřicet osm
49 Quarantanove Čtyřicet devět
50 Cinquanta Padesát
51 Cinquantuno Padesát jedna
52 Cinquantadue Padesát dva
53 Cinquantatre Padesát tři
54 Cinquantaquattro Padesát čtyři
55 Cinquantacinque Padesát pět
56 Cinquantasei Padesát šest
57 Cinquantasette Padesát sedm
58 Cinquantotto Padesát osm
59 Cinquantanove Padesát devět
60 Sessanta Šedesát
61 Sessantuno Šedesát jedna
62 Sessantadue Šedesát dva
63 Sessantatre Šedesát tři
64 Sessantaquattro Šedesát čtyři
65 Sessantacinque Šedesát pět
66 Sessantasei Sixty six
67 Sessantasette Šedesát sedm
68 Sessantotto Šedesát osm
69 Sessantanove Šedesát devět
70 Settanta Sedmdesát
71 Settantuno Sedmdesát jedna
72 Settantadue Sedmdesát dva
73 Settantatre Sedmdesát tři
74 Settantaquattro Sedmdesát čtyři
75 Settantacinque Sedmdesát pět
76 Settantasei Sedmdesát šest
77 Settantasette Sedmdesát sedm
78 Settantotto Sedmdesát osm
79 Settantanove Sedmdesát devět
80 Ottanta Osmdesát
81 Ottantuno Osmdesát jedna
82 Ottantadue Osmdesát dva
83 Ottantatre Osmdesát tři
84 Ottantaquattro Osmdesát čtyři
85 Ottantacinque Osmdesát pět
86 Ottantasei Osmdesát šest
87 Ottantasette Osmdesát sedm
88 Ottantotto Osmdesát osm
89 Ottantanove Osmdesát devět
90 Novanta Devadesát
91 Novantuno Devadesát jedna
92 Novantadue Devadesát dva
93 Novantatre Devadesát tři
94 Novantaquattro Devadesát čtyři
95 Novantacinque Devadesát pět
96 Novantasei Devadesát šest
97 Novantasette Devadesát sedm
98 Novantotto Devadesát osm
99 Novantanove Devadesát devět
100 Cento Sto