Numeri Azero da 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Sıfır -
1 Uno Bir -
2 Due Iki -
3 Tre Üç -
4 Quattro Dörd -
5 Cinque Beş -
6 Sei Altı -
7 Sette Yeddi -
8 Otto Səkkiz -
9 Nove Doqquz -
10 Dieci On -
11 Undici On bir -
12 Dodici On iki -
13 Tredici On üç -
14 Quattordici On dörd -
15 Quindici On beş -
16 Sedici On altı -
17 Diciassette On yeddi -
18 Diciotto On səkkiz -
19 Diciannove On doqquz -
20 Venti Iyirmi -
21 Ventuno Iyirmi bir -
22 Ventidue İyirmi iki -
23 Ventitré Iyirmi üç -
24 Ventiquattro Iyirmi dörd -
25 Venticinque Iyirmi beş -
26 Ventisei Iyirmi altı -
27 Ventisette Iyirmi yeddi -
28 Ventotto Iyirmi səkkiz -
29 Ventinove Iyirmi doqquz -
30 Trenta Otuz -
31 Trentuno Otuz bir -
32 Trentadue Otuz iki -
33 Trentatré Otuz üç -
34 Trentaquattro Otuz dörd -
35 Trentacinque Otuz beş -
36 Trentasei Otuz altı -
37 Trentasette Otuz yeddi -
38 Trentotto Otuz səkkiz -
39 Trentanove Otuz doqquz -
40 Quaranta Qırx -
41 Quarantuno Qırx bir -
42 Quarantadue Qırx iki -
43 Quarantatré Qırx üç -
44 Quarantaquattro Qırx dörd -
45 Quarantacinque Qırx beş -
46 Quarantasei Qırx altı -
47 Quarantasette Qırx yeddi -
48 Quarantotto Qırx səkkiz -
49 Quarantanove Qırx doqquz -
50 Cinquanta Əlli -
51 Cinquantuno Əlli bir -
52 Cinquantadue Əlli iki -
53 Cinquantatre Əlli üç -
54 Cinquantaquattro Əlli dörd -
55 Cinquantacinque Əlli beş -
56 Cinquantasei Əlli altı -
57 Cinquantasette Əlli yeddi -
58 Cinquantotto Əlli səkkiz -
59 Cinquantanove Əlli doqquz -
60 Sessanta Altmış -
61 Sessantuno Altmış bir -
62 Sessantadue Sixty iki -
63 Sessantatre Altmış üç -
64 Sessantaquattro Altmış dörd -
65 Sessantacinque Altmış beş -
66 Sessantasei Altmış altı -
67 Sessantasette Altmış yeddi -
68 Sessantotto Altmış səkkiz -
69 Sessantanove Sixty doqquz -
70 Settanta Yetmiş -
71 Settantuno Yetmiş bir -
72 Settantadue Yetmiş iki -
73 Settantatre Yetmiş üç -
74 Settantaquattro Yetmiş dörd -
75 Settantacinque Yetmiş beş -
76 Settantasei Yetmiş altı -
77 Settantasette Yetmiş yeddi -
78 Settantotto Yetmiş səkkiz -
79 Settantanove Yetmiş doqquz -
80 Ottanta Səksən -
81 Ottantuno Səksən bir -
82 Ottantadue Səksən iki -
83 Ottantatre Səksən üç -
84 Ottantaquattro Səksən dörd -
85 Ottantacinque Səksən beş -
86 Ottantasei Səksən altı -
87 Ottantasette Səksən yeddi -
88 Ottantotto Səksən səkkiz -
89 Ottantanove Səksən doqquz -
90 Novanta Doxsan -
91 Novantuno Doxsan bir -
92 Novantadue Doxsan iki -
93 Novantatre Doxsan üç -
94 Novantaquattro Doxsan dörd -
95 Novantacinque Doxsan beş -
96 Novantasei Doxsan altı -
97 Novantasette Doxsan yeddi -
98 Novantotto Doxsan səkkiz -
99 Novantanove Doxsan doqquz -
100 Cento Yüz -