Numeri Armeno da 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero զրո -
1 Uno մեկ -
2 Due երկու -
3 Tre երեք -
4 Quattro չորս -
5 Cinque հինգ -
6 Sei վեց -
7 Sette յոթ -
8 Otto ութ -
9 Nove ինը -
10 Dieci տասը -
11 Undici տասնմեկ -
12 Dodici տասներկու -
13 Tredici տասներորդ -
14 Quattordici տասնչորս -
15 Quindici տասնհինգ -
16 Sedici տասնվեց -
17 Diciassette տասնյոթ -
18 Diciotto տասնութ -
19 Diciannove տասնինն -
20 Venti քսան -
21 Ventuno քսան -
22 Ventidue քսան երկու -
23 Ventitré քսաներեք -
24 Ventiquattro քսանչորս -
25 Venticinque քսանհինգ -
26 Ventisei քսանվեց -
27 Ventisette քսան յոթ -
28 Ventotto քսան ութ -
29 Ventinove քսանինը -
30 Trenta երեսուն -
31 Trentuno երեսուն մեկ -
32 Trentadue երեսուն երկու -
33 Trentatré երեսուն երեք -
34 Trentaquattro երեսուն չորս -
35 Trentacinque երեսուն հինգ -
36 Trentasei երեսուն վեց -
37 Trentasette երեսուն յոթ -
38 Trentotto երեսուն ութ -
39 Trentanove երեսուն ինը -
40 Quaranta քառասուն -
41 Quarantuno քառասունմեկ -
42 Quarantadue քառասուներկու -
43 Quarantatré քառասուներեք -
44 Quarantaquattro քառասունչորս -
45 Quarantacinque քառասունհինգ -
46 Quarantasei քառասունվեց -
47 Quarantasette քառասունյոթ -
48 Quarantotto քառասունութ -
49 Quarantanove քառասուն ինը -
50 Cinquanta հիսուն -
51 Cinquantuno հիսունմեկ -
52 Cinquantadue Հիսուն երկու -
53 Cinquantatre Հիսուն երեք -
54 Cinquantaquattro հիսունչորս -
55 Cinquantacinque հիսունհինգ -
56 Cinquantasei հիսուն վեց -
57 Cinquantasette հիսունյոթ -
58 Cinquantotto հիսուն ութ -
59 Cinquantanove հիսուն ինը -
60 Sessanta վաթսուն -
61 Sessantuno վաթսուն մեկ -
62 Sessantadue վաթսուն երկու -
63 Sessantatre վաթսուն երեք -
64 Sessantaquattro վաթսուն չորս -
65 Sessantacinque վաթսուն հինգ -
66 Sessantasei վաթսուն վեց -
67 Sessantasette վաթսուն յոթ -
68 Sessantotto վաթսունութ -
69 Sessantanove վաթսունինը -
70 Settanta յոթանասուն -
71 Settantuno յոթանասուն մեկ -
72 Settantadue յոթանասուն երկու -
73 Settantatre յոթանասուն երեք -
74 Settantaquattro յոթանասուն չորս -
75 Settantacinque յոթանասուն հինգ -
76 Settantasei յոթանասուն վեց -
77 Settantasette յոթանասուն յոթ -
78 Settantotto յոթանասունութ -
79 Settantanove յոթանասուն ինը -
80 Ottanta ութսուն -
81 Ottantuno ութսուն մեկ -
82 Ottantadue ութսուն երկու -
83 Ottantatre ութսուն երեք -
84 Ottantaquattro ութսունչորս -
85 Ottantacinque ութսունհինգ -
86 Ottantasei ութսուն վեց -
87 Ottantasette ութսուն յոթ -
88 Ottantotto ութսուն ութ -
89 Ottantanove ութսուն ինը -
90 Novanta իննսուն -
91 Novantuno իննսուն մեկ -
92 Novantadue իննսուն երկու -
93 Novantatre իննսուն երեք -
94 Novantaquattro իննսուն չորս -
95 Novantacinque իննսունհինգ -
96 Novantasei իննսունվեց -
97 Novantasette իննսուն յոթ -
98 Novantotto իննսուն ութ -
99 Novantanove իննսուն ինը -
100 Cento հարյուր -